Naši sponzori a partneri

Príprava priestorového zázemia bola realizovaná vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR.

PARTNERS & SPONSORS

GENERAL PARTNER

MEDIA PARTNER

MUSIC PARTNER

HOSTING PARTNER

PARTNERS

AVIATION PARTNERS